Rok 2020

 • 25.5.2020 kosenie a  úprava areálu kaplnky sv. Huberta  a mulčovanie lúk
 • 6.6.2020 Deň sv. Huberta - 13. ročník   sa z dôvodu pandémie nekonal
 • 25.7.2020 kosenie a  úprava areálu kaplnky sv. Huberta 
 • 29.7.2020 kosenie a  údržba trasy náučného chodníka
 • 1.-10.8.2020 výroba 2 ks tábúľ  a grafiky na označenie betónových kociek - protitankových zátaras z 2. svetovej vojny v Nemšovej a v Ľuborči
 • 22.8.2020 dovoz  smrekového dvojaka do areálu kaplnky sv. Huberta 
 • 29.8.2020 osadenie a otvorenie 2 ks tábúľ - označenie betónových kociek - protitankových zátaras z 2. svetovej vojny v Nemšovej pri cyklotrase a v Ľuborči na Kopcoch,v spolupráci a financovaním  MAS Vršatec /viď foto galéria/
 • 27.10.2020 kosenie a  úprava areálu kaplnky sv. Huberta 
 • 31.10.2020 údržba trasy náučného chodníka, odstránenie a rezanie vyvrátených drevín
 • 29.12.2020 úprava a osadenie smrekového dvojaka v areály kaplnky sv. Huberta /viď foto galéria/
 • január - december 2020 príprava materiálov a projektu na včelársky náučný chodník
 
Obrazok aktivity: 

Partneri