Rok 2013


- kosenie areálu
- tlač tabúľ náučného chodníka
- jarné upratovanie /foto galéria viac/
- oprava drevených schodov
- osadenie stolíc okolo ohniska pri studničke /foto galéria viac/
- výroba a osadenie lavíc okolo ohniska na veľkej lúke
- osadenie tabúľ náučného chodníka /foto galéria viac/
- osadenie lavičiek pri tabule /foto galéria viac/
- označenie trasy náučného chodníka v teréne /foto galéria viac/
- výroba a osadenie samorastu - smerovky pri tabuli číslo 1 /foto galéria viac/
- 18. 5. 2013 slávnostné otvorenie a prvý prechod po náučnom chodníku pre verejnosť /foto galéria viac/
- Deň sv. Huberta 1.6.2013 /šiesty krát/ /foto galéria viac/
- kosenie areálu

Obrazok aktivity: 

Partneri