Rok 2012

- kosenie areálu /foto galéria viac/
- jarné upratovanie /foto galéria viac/
- zber odpadkov okolo cesty Ľuborča – Studnička (skauti) /foto galéria viac/
- brúsenie tabúľ a stojanov NCH /foto galéria viac/
- rezanie hranolov a hobľovanie na tabule NCH
- rezanie laťovky na tabule a montáž /foto galéria viac/
- rezanie a natieranie oceľových rúr na nohy tabúľ do zeme /foto galéria viac/
- orezanie nôh a osadenie oceľových rúr /foto galéria viac/
- montáž tabúľ /foto galéria viac/
- opaľovanie nôh do zeme /foto galéria viac/
- montáž šindľových striech /foto galéria viac/
- natieranie hotových tabúľ náučného chodníka - základ /foto galéria viac/
- natieranie tabúľ lakom /foto galéria viac/
- šúpanie dreva na premostenie potoka /foto galéria viac/
- dovoz dreva na studničku na vzorkovnicu a zhotovenie kostry /foto galéria viac/
- zhotovenie kostry strechy pod šindeľ /foto galéria viac/
- hobľovanie odkorkových dosiek na vzorkovnicu /foto galéria viac/
- grafická úprava a tlač drevín na vzorkovnicu /foto galéria viac/
- šindľovanie strechy, brúsenie a nátery /foto galéria viac/
- rezanie, úprava a montovanie vzoriek drevín, 25 ks /foto galéria viac/
- osadenie obrázkov drevín so slovenskými a latinskými názvami /foto galéria viac/
- Deň sv. Huberta 2.6.2012 /piaty krát/ /foto galéria viac/
- klčovanie násypu starej štreky od Strmeňa po Starú hájenku
- klčovanie násypu starej štreky od Ihličného po kaplnku
- kosenie areálu Studničky pod Košármi
- rezanie guľatiny na polguliače na mostík
- dovoz zábradlia na mostík /foto galéria viac/
- natlčenie polguliačov na mostík /foto galéria viac/
- osadenie a zhotovenie zábradlia na mostík /foto galéria viac/
- dokončenie zábradlia
- kosenie a uhadzovanie dreva k druhému mostíku
- kosenie areálu kaplnky
- zrezanie a príprava dreva na lávku
- šúpanie dreva na lávku /foto galéria viac/
- natlčenie driev na lávku /foto galéria viac/
- uloženie kameňov a ukončenie stavby lávky /foto galéria viac/
- dovezenie a šúpanie samorastu na smerovník pri tabuli č. 1
- intenzívna grafická príprava textov, obrázkov a konečná úprava tabúľ

Obrazok aktivity: 

Partneri