Rok 2011

- jarné upratovanie /foto galéria viac/
- rozhrnutie materiálu na parkovisku pred studničkou
- planírovanie a bránenie parkoviska
- výstavba nového mostíka k altánku pri studničke /foto galéria viac/
- siatie ďatelinotrávy
- úprava lúky po bránení traktorom
- kosenie areálu Kaplnky sv. Huberta
- výstavba lešenie okolo borovice
- vyrezanie orla z borovice pri kaplnke /foto galéria viac/
- rozobratie lešenia okolo vyrezaného orla
- kosenie areálu Kaplnky sv. Huberta /foto galéria viac/
- natieranie šindľových striech pri kaplnke
- úprava a čistenie studničky /foto galéria viac/
- osadenie a zhotovenie lavíc 3 ks
- kosenie areálu
- Deň sv. Huberta 4.6.2011 /štvrtý krát/ /foto galéria viac/
- dovoz dreva na tabule náučného chodníka
- šúpanie dreva na tabule náučného chodníka
- zhotovenie kostry tabúľ náučného chodníka
- dovoz kameňa 1 vozík
- dovoz dreva a kolov na zábradlie pri ohnisku
- osadenie nového masívneho madla pri ohnisku /foto galéria viac/
- rezanie lavíc na polovicu náučného chodníka.
- zhotovenie lavíc náučného chodníka /foto galéria viac/

Obrazok aktivity: 

Partneri